Aandacht

Door aandacht worden dingen gezien en opgemerkt. Aandacht voor de (individuele) kinderen, aandacht voor de ouders, aandacht voor elkaar als team en aandacht voor het hoofddoel; kwalitatief goed onderwijs.

Het schoolteam heeft aandacht voor en vertrouwen in de kinderen. Het onderwijs op de Margrietschool is gericht op de individuele verschillen en mogelijkheden van kinderen. De leerkrachten differentiëren niet alleen op niveau en tempo, maar ook op vakinhoudelijk, sociaal-emotioneel en creatief gebeid. De school streeft hiermee ‘onderwijs op maat’ te bieden en de competenties van elk kind zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.

De ouders zijn een belangrijk en onmisbaar onderdeel van een school. Zij weten hoe hun kind thuis reageert en ze zijn een bron van informatie omtrent de kinderen. Samen met het kind en de ouders willen de leerkrachten het kind zo optimaal mogelijk laten ontwikkelen; de zogenaamde ouder-kind-leerkracht driehoek. Ouders zijn vertegenwoordigd in de OR en MR, helpen de leerkracht bij hulp aan kinderen en begeleiden bij veel activiteiten. Ouderparticipatie is een belangrijk onderdeel van de betrokkenheid binnen de school.

De school wordt gedragen door de kwaliteit, het gedrag en de houding van het team. Het team geeft het voorbeeld aan kinderen, ouders en aan elkaar. De leerkrachten op de Margriet zijn trots. Trots op het beroep leerkracht maar ook op de school met haar leerlingen. Deze trots geeft het onderwijs op onze school kracht en geeft ons plezier in het werk en dit stralen we ook uit. De leerkrachten zijn niet alleen verantwoordelijk voor de kinderen en kwaliteit van onderwijs in zijn/haar eigen klas maar ook voor de rest van de school. Als team werken zij gezamenlijk aan het eindproduct.

Tot slot de aandacht voor het geven van kwalitatief goed onderwijs. Dit betekent als school alert zijn en meegaan met en openstaan voor nieuwe ontwikkelingen.