Bestuur

Unicoz

Onze school maakt deel uit van Unicoz.

Unicoz is de grootste speler in Zoetermeer en omstreken als het gaat om primair en voortgezet onderwijs. Want met 24 basisscholen, ONC Clauslaan (vmbo) en ONC Parkdreef (mavo / havo / vwo) biedt Unicoz aan liefst 6000 leerlingen en nog eens bijna 3000 middelbare scholieren een veilige en uitdagende leeromgeving.

Strategisch perspectief

Wij willen met dit strategisch perspectief richting geven aan de organisatie, de eenheid en het gevoel van verbondenheid vergroten en medewerkers en scholen binden, inspireren en enthousiasmeren. Ook willen we hiermee naar ouders, leerlingen en partners expliciet maken waar Unicoz voor staat en waar we de komende jaren aan gaan werken.

Kijk voor meer informatie op: www.unicoz.nl

Strategisch perspectief