Thematisch

De middagen op de Margrietschool geven wij vorm door thematisch onderwijs. Dit is terug te zien in de uitwerking van onze zaakvakken maar ook binnen Ateliers.

Ateliers:

Momenteel werkt de school met separate lessen voor de vakken. Er ligt veel nadruk op de cognitieve vakken als taal en rekenen. Door de strakke planning en volle agenda’s, komen de expressieve en creatieve vakken regelmatig in de verdrukking. Voor kinderen met interesses en talenten buiten de cognitieve vakken, wordt er steeds minder aanbod gegeven. Door op geplande tijden ateliers aan te bieden, komt er meer gelegenheid voor de kinderen voor het volgen van aanbod op het gebied van muziek, tekenen, handvaardigheid, bewegen, techniek etc. etc.

Het team is van mening dat een goede combinatie van cognitieve en expressieve/creatieve vakken voor veel kinderen aantrekkelijk is en dat er meer talenten en interesses kunnen worden aangeboord. Een gevarieerder aanbod waarin voor ieder kind iets aantrekkelijks zit en de motivatie, betrokkenheid en zelfvertrouwen kan worden vergroot, is een meerwaarde voor de ontwikkeling van ieder kind.

Thematisch onderwijs:

De Prinses Margrietschool werkt thematisch. Thematisch wil zeggen dat binnen verschillende thema’s/projecten verschillende vakgebieden aan bod komen. Maar ook de leerdoelen en 21th century skills staan hierin centraal. De opbouw is vast en kent de volgende onderdelen:

 • Start: een pakkende start zorgt ervoor dat de kinderen enthousiast raken aan het begin van een nieuw project
 • Kennisoogst: samen met de kinderen, achterhalen we wat we al weten over het nieuwe onderwerp.
 • Big Picture: tijdens de uitlegfase worden de doelen gepresenteerd. Naast deze doelen, worden door de kinderen zelf ook doelen aangedragen (wat wil ik leren?)
 • Vakgebieden: de thema wordt doorlopen door middel van opdrachten uit diverse vakgebieden. Samen vormt dit 1 geheel; de kinderen zien samenhangen.
 • Afsluiting: aan het einde van een thema blikt de leerkracht samen met de leerlingen terug en wordt er een afsluiting georganiseerd.

Thematisch werken zorgt ervoor dat kinderen werken aan de 21th century skills. Social media, laptops, smartphones: alles is tegenwoordig snel en dus ook snel verouderd. Zo ook kennis. Vandaar dat bij deze wijze van werken voornamelijk vaardigheden centraal staan; samenwerken, opzoeken, presenteren, feedback ontvangen, reflecteren, enzovoorts. De doelen waaraan gewerkt worden tijdens een thema zijn in te delen in drie categorieën:

 • Kennisdoelen: parate kennis die up-to-date is
 • Vaardigheidsdoelen: deze vormen onderdeel van het onderzoekscyclus
 • Inzichtsdoelen: persoonlijke leerdoelen (wat wil ik leren?)

De persoonlijke leerdoelen zijn onder te verdelen in 8 categorieën:

 • Onderzoek
 • Aanpassingsvermogen
 • Veerkracht
 • Moraliteit
 • Communicatie
 • Zorgzaamheid
 • Samenwerking
 • Respect

De kracht van thematisch werken is, dat een thema niet alleen leerkrachtgericht is, maar dat kinderen zelf ontdekkend leren en dat ze daardoor zichzelf beter leren kennen.

De leerkracht is tijdens het thema vooral coachend bezig met de kinderen. Na de opdracht, gaan de kinderen uiteen en stimuleert de leerkracht de leerlingen om zichzelf verder te ontwikkelen. Daardoor is thematisch werken erg gedifferentieerd en sluit het goed aan bij elk kind.