Kanjerschool

Kinderen moeten op school niet alleen leren lezen, schrijven en rekenen; ze moeten ook leren op een harmonieuze manier om te gaan met anderen. Maar… waar kinderen bij elkaar zijn is soms onenigheid of ruzie. Op zich is dat heel normaal. Kinderen moeten zichzelf en de wereld om hen heen verkennen. Ze moeten leren wat grenzen zijn in doen en denken.

Niet elk meningsverschil hoeft te ontaarden in ruzie. De kunst is te leren omgaan met meningsverschillen. Anders-zijn is heel gewoon, een andere mening hoeft geen verkeerde te zijn. Wederzijds respect is hierbij essentieel. En…het is te leren! De “Kanjertraining” voorziet in een programma om zowel opvoeders als kinderen te leren omgaan met conflicten. Door speelse werkvormen leren de kinderen op een leuke manier om alternatieve oplossingen voor meningsverschillen te zoeken en te vinden. Door deze werkwijze zijn de kinderen zeer gemotiveerd voor de Kanjertraining.

Deze training leert kinderen enkele omgangsregels aan die gericht zijn op het creëren van een fijne school waar we met elkaar werken, spelen en op een goede manier met elkaar willen omgaan. Met andere woorden: goed onderwijs in een prettig klimaat. De school is een samenleving op zich. Daarbij zijn omgangsregels nodig zodat kinderen, leerkrachten en ouders  zich prettig en veilig voelen.

Daarom stellen we binnen de school de volgende (kanjer)regels centraal:

  • “we vertrouwen elkaar”
  • “we helpen elkaar”
  • “Niemand speelt de baas”
  • “Niemand lacht uit”
  • “Niemand blijft zielig”

We vragen u om ook in de thuissituatie de basisregels met uw kind(eren) te oefenen. Op deze manier versterken school en gezin elkaar.

De Kanjertraining is voor ons geen losstaand “project” of lessenserie. Het is voor ons een continu aanwezig programma met winst voor alle partijen. Kinderen ervaren zo dat ze gewaardeerd worden én ouders weten dat we ons best doen om in goede verstandhouding met elkaar om te willen gaan. Ook in de komende jaren zullen we met regelmaat en in alle groepen met de Kanjertraining bezig zijn. Van alle teamleden wordt verwacht dat ze gecertificeerd Kanjertrainer zijn of worden.

Meer informatie kunt u vinden op www.kanjertraining.nl