Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Het is niet alleen wettelijk verplicht, maar Unicoz vindt het ook belangrijk dat ouders, leerlingen en medewerkers de gelegenheid wordt geboden hun klachten over de gang van zaken op school op een goede manier kwijt te kunnen.

“Een klacht is een gratis advies” zei eens een directeur en zo is het feitelijk ook. Afhankelijk van de situatie zijn contactpersonen per school, onafhankelijke vertrouwenspersonen en de landelijke klachtencommissie beschikbaar om ervoor te zorgen dat klachten serieus behandeld en afgewikkeld worden.

Uiteraard is het van belang allereerst in gesprek met de direct-betrokkene(n) een klacht te bespreken en zo mogelijk te voorkomen. Als dat niet mogelijk is of niet lukt dan geven de “regeling hoe om te gaan met klachten binnen Unicoz" en de “klachtenregeling PO en VO” inzicht in de gang van zaken.

Voor meer informatie, lees verder.

Klik hier voor de uitgebreide klachtenregeling.