Dit is de Margrietschool

Op de Margrietschool staan de volgende kernwaarden centraal: aandacht, authenticiteit, thematisch, gezond, toekomstgericht. Samen met de kinderen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan op school. Zo proberen we een veilige en vertrouwde sfeer te scheppen, waarbinnen het kind tot zijn recht kan komen. De kinderen worden gestimuleerd om een voor hen zo goed mogelijke prestatie te leveren op alle terreinen van leven en leren. 

De Margrietschool is een moderne christelijke basisschool. In de groepen worden christelijke verhalen verteld, die vaak gespiegeld zijn aan de huidige maatschappij. Daarnaast vieren we samen met alle kinderen, ouders en leerkrachten onder andere het kerst- en paasfeest.

Ouders spelen een belangrijke rol: naast de oudergesprekken vinden we het belangrijk dat ouders zich welkom en betrokken voelen bij het onderwijs van de kinderen. 

De Margrietschool is een school met:

  • een open protestants christelijke identiteit
  • 8 jaargroepen en vaste leerkrachten per groep
  • extra aandacht voor kinderen die het nodig hebben
  • moderne leer- en hulpmiddelen
  • een heldere onderwijsvisie
  • duidelijke pedagogische uitgangspunten
  • een enthousiast en gemotiveerd team
  • regelmatige contacten tussen ouders/verzorgers en school
  • goede informatie over schoolprestaties