Gezonde school

Om tot leren te komen, je talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassene is het van belang dat kinderen zich prettig voelen op school. Ze krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Zo ontwikkelen kinderen sociale en emotionele vaardigheden en zijn zij gemotiveerd om te leren.

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Belangrijk is om er op te letten wat je eet. Wij stimuleren gezond eet- en drinkgedrag bij leerlingen. Samenwerking met ouders is hiervoor van belang.

Een aantal praktische afspraken die we hebben gemaakt:

  • Bij verjaardagen zien we graag dat kinderen een gezonde traktatie uitdelen. Ideeën kunt u opdoen via deze link.: Ideeën gezonde traktaties.
  • Kinderen mogen de klassen rond als ze jarig zijn. Maar liever geen chocola of ander snoepgoed aan de leerkrachten uitdelen. In plaats hiervan kunnen ze bij de leerkracht een boekenbon van 2,50 aanschaffen voor de school. Als er genoeg bonnen zijn wordt daar een boek voor de klas van gekocht. 
  • Bij de lunch zien we ook graag dat u uw kind gezond eten meegeeft. Geen koolzuurhoudende dranken, geen chips, etc. U kunt meer teruglezen in het document ‘basisregels tijdens de overblijf’ onder het kopje ‘schooltijden & opvang’, dat u terug kunt vinden onder tabblad ‘onze school’. 
  • ‘Ons gehele beleid is in dit document te lezen: link voedingsbeleid Prinses Margrietschool.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl