Onderwijs

De Margrietschool is een open protestants-christelijke basisschool gelegen in de wijk de Leyens in Zoetermeer. Wij geloven in 'aandacht' en geven iedereen aandacht. In en om school wordt dit zichtbaar gemaakt door een bevlogen en enthousiast team. De kinderen en de ouders nemen dit mee en hierdoor ontstaat er een sterke verbinding die leren mogelijk maakt. Met volle overtuiging kunnen wij zeggen dat elk kind de kans krijgt op sociaal en cognitief vlak te groeien (ontwikkelen) en te bloeien op de Margriet. Als wij ons werk in één zin moeten verwoorden, dan komen we uit op: Alles wat je aandacht geeft groeit!

Het hoofddoel van de school is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. De kernwaarden die hierbij horen, zijn de tools om het hoofddoel te kunnen bereiken. De kernpunten waarmee de Prinses Margrietschool zich wil profileren en zich wil onderscheiden zijn:

De school valt onder de Unicoz Onderwijsgroep, met de vier overkoepelende kernwaarden; Uniciteit, Inspiratie, Openheid en Solidariteit. 

Op dit moment heeft de Margrietschool ongeveer 210 leerlingen. Het leerlingaantal van de school is stabiel. Naast dit gegeven is er nog een aantal ontwikkelingen waar de school mee te maken heeft. Ouders zijn tegenwoordig kritische consumenten en doen vergelijkend onderzoek voordat ze een school voor hun kind kiezen. Ook verwacht de maatschappij tegenwoordig van een school dat deze meer en meer opvoedingstaken op zich neemt en tegelijkertijd een goede kwaliteit blijft leveren. Door al deze ontwikkelingen wordt het voor een school steeds belangrijker om te laten zien wie ze is en waar ze voor staat.

Op de Margrietschool werken we samen met de BSO. Junis huurt ruimte bij ons zodat kinderen voor en na schooltijd opgevangen kunnen worden.