Externe zorginstanties

Schoolmaatschappelijkwerk (SMW)

Zit je kind op een school waar schoolmaatschappelijk werk (van Schoolformaat) wordt aangeboden? De schoolmaatschappelijk werker is onderdeel van de basisondersteuning op school en op vaste tijden aanwezig voor begeleiden. Onze schoolmaatschappelijk werkers ondersteunen leerkrachten, ouders en leerlingen wanneer dit nodig is.

Kinderen brengen een groot deel van hun tijd op school door. Daarom worden van kleine tot grotere problemen vaak op school gesignaleerd. Wanneer een leerkracht iets signaleert informeert hij of zij in eerste instantie de ouders.

De schoolmaatschappelijk werker kan advies geven over de aanpak bij problemen van kinderen of opvoedkundige vragen van ouders. De schoolmaatschappelijk werker is de schakel tussen het onderwijs en de zorg en is daarmee de vertegenwoordiger van de jeugdhulp op de school. Als blijkt dat hulpverlening nodig is kan de schoolmaatschappelijk werker dit in gang zetten.

De schoolmaatschappelijk werker werkt altijd samen met de school en ouders/opvoeders en nodigt hen uit op school of gaat op huisbezoek.

 

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg houdt zich bezig met de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen. Omdat de groei en ontwikkeling geleidelijk verlopen, worden kinderen in de basisschoolperiode regelmatig onderzocht. De JGZ volgt alle kinderen in hun groei en ontwikkeling. In de basisschoolperiode krijgt een kind nog steeds twee keer een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek; een als het kind 5-6 jaar is en een als het kind 10-11 jaar is. Alle 5-jarigen krijgen ook een uitnodiging voor een logopedische screening door een GGD-logopedist. Voor de 7-8-jarigen is er voortaan een extra onderzoek op lengte en gewicht (groei).

Onderzoek 5-6-jarigen en 10-11-jarigen:

  • - Een vragenlijstonderzoek onder de ouders.
  • - Een gesprek met de leerkracht over eventuele aandachtspunten.
  • - Een onderzoek op school.

Het onderzoek op school
De doktersassistente voert op school een onderzoek (screening) uit. Zij checkt bij de 5-6-jarigen de lengte, het gewicht, de ogen, de oren en de motoriek (bewegen). Bij de 10-11-jarigen checkt zij de lengte en het gewicht en zonodig de ogen en oren. De 7-8-jarigen worden alleen gemeten en gewogen. De ouders zijn niet bij de screening aanwezig. Op de eerste screeningsdag stelt de doktersassistente zich voor aan de leerlingen en legt uit wat er gaat gebeuren. De kinderen komen een voor een bij de doktersassistente in een aparte ruimte. Het kind hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden. De onderwerpen uit de vragenlijst komen tijdens de screening niet aan de orde.

De spreekuren op school
De door ouders ingevulde vragenlijsten, eventuele aandachtspunten van de leerkracht en de screening op school maken duidelijk of het kind extra aandacht nodig heeft van een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Is dit het geval, dan ontvangen de ouders een uitnodiging voor het spreekuur. Het spreekuur vindt maandelijks plaats op school en wordt om en om door een jeudarts en jeugdverpleegkundige verzorgd. Natuurlijk kunnen ouders zelf ook op de vragenlijsten aangeven gebruik te willen maken van het spreekuur omdat zij vragen hebben over de opvoeding of over de gezondheid van het kind. Zij ontvangen dan automatisch een uitnodiging voor het spreekuur. Bij twijfel, vragen of problemen met betrekking tot de ontwikkeling van het kind is het altijd mogelijk om het spreekuur te bezoeken. 

Terugkoppeling en eventueel vervolg
Binnen vier weken na de screening krijgen ouders bericht over de uitkomst van de screening. Indien nodig ontvangen ouders een uitnodiging voor het spreekuur op school.

 

Logopedie:

Logopedie is alles wat te maken heeft met de (mondelinge) communicatie. Daarbij gaat het natuurlijk om het spreken, maar ook om het begrijpen van wat een ander zegt. Een logopedist houdt zich bezig met alles wat met spreken en begrijpen te maken heeft. Logopedie is meer dan spraakles alleen. Goed leren spreken en begrijpen is voor een kind van groot belang. Het is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling. Ook beïnvloedt het de leerprestaties, zoals lezen en schrijven. Bovendien is goed communiceren in het dagelijks leven onmisbaar.