Schooltijden

De school begint ‘s ochtends om half negen. Om tien voor half negen gaan de deuren open en mogen de kinderen naar de klassen. De middagpauze duurt van twaalf uur tot één uur en ook nu gaat de deur tien minuten eerder open zodat de kinderen naar de klassen kunnen.

De schooltijden voor de groepen 1 tot en met 8 zijn als volgt:

 

Dagen 's ochtends 's middags
Maandag 8.30-12.00 uur 13.00-15.00 uur
Dinsdag 8.30-12.00 uur 13.00-15.00 uur
Woensdag 8.30-12.00 uur  
Donderdag 8.30-12.00 uur 13.00-15.00 uur
Vrijdag 8.30-12.00 uur 13.00-15.00 uur

 

Let op: de groepen 1 zijn op vrijdagmiddag vrij.