Toekomstgericht

Van het onderwijs wordt steeds een andere benadering gevraagd, voornamelijk afhankelijk van de ontwikkelingen  op digitaal gebied. Kinderen worden steeds minder consumenten van kennis. Steeds meer en meer dienen de kinderen te weten waar en hoe ze informatie kunnen opzoeken en hoe ze uitdagingen kunnen oplossen.

Het onderwijs van de toekomst zal zich altijd moeten blijven ontwikkelen. Meegaan met de huidige ontwikkelingen betekent openstaan voor en meegaan met de nieuwe technieken en inzichten.  Wij doen dit door te inspireren, invloed te geven op eigen ontwikkeling en inzicht te geven in eigen ontwikkeling. Wij houden rekening met de behoeften van kinderen en passen ons onderwijs aan waar nodig en mogelijk is. De groepsplannen helpen ons hierbij.

Er wordt van de kinderen in de huidige maatschappij een actieve, onderzoekende en verantwoordelijke houding gevraagd. Eigenaarschap speelt hierin een belangrijke rol. Zo krijgen de rapportgesprekken een andere vorm; kinderen, ouders en leerkrachten zitten samen aan tafel om de ontwikkelingen te bespreken. Ook met thematisch onderwijs leren de kinderen meer onderzoekend en out-of-the-box te denken.