Zorg voor onze kinderen

Kinderen ontwikkelen zich van nature. Zij zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen we hen uit om steeds iets nieuws te ontdekken en te leren. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we hulp.

De Margrietschool is klassikaal georganiseerd. De kinderen van dezelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. Wel wordt er veel rekening gehouden met (zeer) goede en minder goede leerlingen. De leerkrachten houden onder leiding van de Interne Begeleider zorgvuldig bij hoe het met de kinderen gaat. Soms is het nodig om voor bepaalde leerlingen een handelingsplan op te stellen. Daarin staat wat er aan extra begeleiding gegeven moet worden. Dat kan nodig zijn, omdat het niet zo goed gaat, of omdat het juist heel erg goed gaat.

Leerlingvolgsysteem: 

Dit is een instrument voor de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs. Bij dit systeem gaat het om het volgen van leerlingen, het regelmatig vaststellen van hun daadwerkelijke vooruitgang. We willen meten wat het verschil is in niveau aan het begin en aan het einde van een bepaalde periode. Het niveau is belangrijk, maar veel belangrijker is het te weten of en in welke mate een leerling vooruit gaat (dus daadwerkelijk leert).

Resultaten van het onderwijs: 

Op de Margrietschool zijn we een tijd geleden begonnen met het ontwikkelen van een onderwijskundige lijn, gebaseerd op zorg voor leerlingen, in een pedagogisch klimaat, dat kinderen, ouders en leerkrachten aanspreekt. Wij zijn tevreden over de behaalde resultaten. Ook de inspectie van het onderwijs controleert regelmatig of het op de Margrietschool gegeven onderwijs aan de normen voldoet.