Aanmelden nieuwe leerlingen

U kunt uw kind het hele schooljaar door aanmelden. Voor meer informatie en een rondleiding door school, kan er een afspraak gemaakt worden met de directeur van de school. De afspraak plannen we graag onder schooltijd, zodat de sfeer in school en in de groepen merkbaar is. Kinderen, die in de kleutergroepen komen, mogen enkele dagdelen komen kennismaken. De leerkrachten van de kleutergroepen maken hierover bij het intakegesprek afspraken met ouders. Tijdens het intakegesprek laat de groep 1 juf de klas zien aan het kind en ouders, wordt gesproken over de ontwikkeling van het kind en kunnen ouders vragen stellen. Tijdens dit gesprek worden ook de wenmomenten afgesproken. 

Kinderen, die in juni, juli, augustus en september 4 jaar worden, worden uitgenodigd voor de wisselmiddag aan het einde van het schooljaar.

Het aannamebeleid van de school

Uw kinderen zijn welkom op de Margrietschool, wanneer

  1. zij 4 jaar zijn;
  2. de ouders de identiteit van de school onderschrijven, dan wel respecteren;
  3. de school de leerlingen de noodzakelijke zorg kan bieden;

ad.1: U kunt uw kinderen inschrijven, wanneer zij 2½ jaar oud zijn.
ad.2: Tijdens het intakegesprek wordt ook over het lesprogramma gesproken. Er wordt van uw kinderen verwacht, dat ze het lesprogramma volgen. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Ook wanneer u geen protestants christelijke achtergrond hebt, zijn uw kinderen welkom op de Margrietschool. Er wordt dan wel van hen verwacht, dat ze tijdens het bijbelonderwijs en gebed een 'respectvolle houding' aannemen.
ad.3: Wanneer uw kind(eren) binnen het onderwijs ernstige problemen ondervinden, worden ze bij ons op school toegelaten, wanneer wij ze de noodzakelijke zorg kunnen geven binnen de vastgestelde zorgprocedures. Hierbij wordt door ons verschil gemaakt tussen leer- en gedragsproblemen. Voordat uw kind op school wordt geplaatst, om zo een duidelijk beeld van de onderwijsbehoefte van uw kind te krijgen

  • dit onderwerp met u tijdens het intakegesprek besproken;
  • dit op het aanmeldingsformulier aangegeven of eventueel als bijlage opgenomen;
  • het dossier van uw kind opgevraagd bij de vorige school; de IB-er van de school neemt contact op met de IB-er van de vorige school.

 

Aanmeldformulier