Voor nieuwe ouders

Vier jaar: naar school

Als uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij voor het eerst officieel naar school. U kunt uw kind al eerder aanmelden, het wordt dan opgenomen in ons administratiesysteem. Aanmeldformulieren vindt u op de site. Of loop gerust even binnen!

Intake:

Ongeveer zes weken voor uw kind 4 jaar wordt neemt de leerkracht van groep1/2 telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. In dat gesprek komen verschillende zaken aan de orde zoals de taalontwikkeling van uw kind, eventuele allergieën en bijzonderheden, gedrag op de peuterspeelzaal, uw verwachtingen en andere dingen die voor de leerkracht belangrijk zijn om te weten. 

Wennen:

Voordat uw kind officieel naar school komt mag hij/zij 2 dagdelen meedraaien op school. De afspraken voor de wenmomenten worden gemaakt tijdens het intakegesprek. We verwachten u en uw kind tussen 8.20 en 8.30 uur op school. De leerkracht zal u en uw kind even wegwijs maken en uitleggen in welk kluisje de jas en tas mogen worden gestopt. Daarna mag het kind plaatsnemen in de kring. 

Schooltijden:

De kinderen gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30–15.00 uur naar school. De kinderen die in groep 1 zitten zijn op vrijdagmiddag vrij.
Op woensdag zijn ze om 12.00 uur uit.

Halen en brengen:

In de ochtend gaat de deur om 8.20 uur open en mag u uw kind naar de klas brengen. Nadat de kinderen hun tas en jas in hun kluisje hebben gestopt mogen zij naar de klas. De kinderen gaan op hun stoel met naam zitten. Om 8.25 gaat de eerste bel, als de tweede bel gaat willen we graag beginnen. Als de kinderen naar huis gaan, lopen zij met de juf naar het hek waar degene die hen ophaalt op hen staat te wachten. Mocht uw kind door iemand anders opgehaald worden dan de gebruikelijke personen, wilt u dit dan even doorgeven aan de juf? Dan weet zij namelijk dat het kind met de juiste persoon mee gaat.

Eten en drinken:

Rond 10.15 zullen de kinderen met elkaar gaan eten en drinken in de kring. Op dinsdag, woensdag , donderdag en vrijdag is het fruitdag en mag alleen fruit of groente gegeten worden. Wij zijn een gezonde school en hebben liever geen priklimonade en snoep of koeken met chocola. Wilt u uw kind niet te veel meegeven. Voor tussen de middag mag uw kind boterhammen en iets te drinken meenemen, fruit als toetje is altijd lekker

Communicatie:

Wij vinden het als school erg belangrijk om een goede communicatie te hebben met u als ouder. De meeste informatie van de school zult u vinden:

  • in de schoolgids
  • via Social Schools
  • op de site

Vaste momenten om met de leerkracht te spreken, zijn het intakegesprek en de ouderavonden. Mocht er tussendoor iets zijn wat wij met u willen bespreken, dan zullen wij contact met u opnemen. Mochten er bijzonderheden zijn die u met de leerkracht wilt delen (bijvoorbeeld ontwikkelingen in de thuissituatie) dan kunt u de juf aanspreken en eventueel een afspraak maken.

Ontwikkeling van uw kind:

Wij willen de ontwikkeling van uw kind graag goed volgen. Dit zullen wij doen aan de hand van diverse observaties. Wij zullen deze gebruiken om te zien hoe ver de kinderen in hun ontwikkeling zijn. De resultaten worden besproken tijdens de rapportavonden.

Gym:

Gymmen doen we in het speellokaal. Om het zelf aan- en uitkleden te bevorderen kleden de kinderen zich om in gymkleding. Dit kan een gympakje of korte broek met T-shirt zijn. Ook vragen wij u gymschoentjes mee te geven. U kunt uw kind helpen door op de gymdag te kiezen voor makkelijke kleding zonder lastige knoopjes.

Tenslotte:

Wij hopen dat u door middel van deze informatie een beeld gekregen heeft van de gang van zaken in de kleutergroepen en wat er van u verwacht wordt. Mochten er nog onduidelijkheden zijn dan horen we dat graag van u. Wij wensen u en uw kind een fijne tijd toe op de Margrietschool.