Authentiek

In onze missie beschrijven we wat we de kinderen op onze school willen meegeven. Waardoor maken we het verschil voor de kinderen, de ouders, de medewerkers de omgeving, de samenleving?

We willen de kinderen vanuit een veilige en uitdagende schoolomgeving de bagage meegeven die ze nodig hebben om hun eigen leven vorm te geven. We begeleiden op onze school kinderen met een verschillende ontwikkeling zo goed mogelijk en we bereiden hen voor om gelukkig te kunnen zijn in de toekomst.

We vinden het erg belangrijk dat kinderen een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen en dat ook behouden. Leerkrachten laten zien dat ze vertrouwen hebben in de mogelijkheden van kinderen. Die ontwikkelen op onze school zelfvertrouwen om uitdagingen aan te gaan die ze in hun leven tegenkomen: “Ja, ik kan het!”

We vinden het erg belangrijk dat kinderen een positief en reëel zelfbeeld hebben. We helpen kinderen vertrouwen te hebben in zichzelf en in anderen. We ondersteunen hen bij het ontwikkelen van mondigheid, zodat ze beter in staat zijn om de uitdaging aan te gaan, hun eigen leven vorm te geven, hun interesses te ontdekken en deze na te streven. Dat betekent onder meer zelfkennis, geloof in eigen kunnen, doorzettingsvermogen, kunnen omgaan met tegenslagen, zelfreflectie, incasseringsvermogen, zelfredzaamheid en weerbaarheid, het lef om drempels te nemen. We helpen kinderen hun talenten te ontwikkelen en mede daardoor plezier te hebben in het leven. We leren hen ontdekken en ervaren waar ze goed en minder goed in zijn.

Door onderzoekend bezig te zijn leren we kinderen leren en dagen we hen uit tot verwondering. Ze beseffen dat leren een levenslang proces is en hoe je het beste kunt leren. We stimuleren een open, kritische en nieuwsgierige houding. We geven hun hulpmiddelen om de wereld beter te begrijpen en we leren hen strategieën om te blijven leren.